Dofinansowanie z Unii Europejskiej - RPO WP 2014 - 2020

Zakład Kamieniarski LUKS-GRANIT, Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń zrealizował projekt pn. „Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji dużych płyt kamiennych” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Tablica informacyjna  

Głównym celem Projektu jest wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku regionalnym i krajowym.

Celami szczegółowymi Projektu są:

  1. Zaoferowanie nowego produktu i znacząco udoskonalonych usług,
  2. Poprawa organizacji i zarządzania firmą,
  3. Obniżenie kosztów działalności,
  4. Informatyzacja, zastosowanie i wykorzystanie rozwiązań ICT,
  5. Zwiększenie kapitału ludzkiego (zatrudnienie dodatkowych pracowników),
  6. Poprawa warunków pracy bhp.

Zaplanowane cele są do osiągnięcia przez zakup piły linowej do ciecia kamienia o bardzo dużych wymiarach. Pocięty na płaszczyzny kamień wymaga dalszej obróbki; dlatego wnioskodawca zaplanował również zakup automatu szlifierskiego. Wnioskodawca wyroby wykonuje z dużych bloków skalnych, ważących nawet do kilkunastu ton, tnąc je na mniejsze i przemieszczając je do obroki na poszczególne maszyny, dlatego niezbędne jest postawienie suwnicy o udźwigu min. 17,5 tony. Do zaplanowanych do zakupu maszyn niezbędne jest doprowadzenie sprężonego powietrza dlatego niezbędny jest zakup sprężarki śrubowej. Do wychwytu pyłu kamiennego powstającego podczas szlifowania kamienia niezbędny jest zakup ściany odpylającej. Dla odciążenia pracy związanej z kontaktami z klientem i uzgadniania warunków zlecenia w projekcie został zaplanowany do zbudowania system informatyczny do bezpośredniego kontaktu z klientem – w szczególności do przesyłania przez Internet wypełniając odpowiedni szablon zamówień na produkty lub usługi.